FlexiSTART do práce je nový projekt Jihočeského paktu zaměstnanosti, jehož cílem je pomáhat vybrané cílové skupině osob se vstupem na trh práce.  Navíc se startem nového roku se Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, která je nositelem paktu zaměstnanosti, zaměří v rámci nového projektu na flexibilní formy zaměstnání, včetně podpory zaměstnavatelů, kteří se je rozhodnou zavádět. Projekt navazuje na dva projekty, které úspěšně zrealizoval pakt již v předchozích dvou letech, a to projekty Cesta k práci a Zpátky do práce 50+, z nichž se podařilo podpořit více jak 100 osob registrovaných na úřadu práce a přes 3600 žáků připravujících se ke vstupu na trh práce. Společně s Úřadem práce ČR, který je partnerem projektu, byly identifikovány tři cílové skupiny osob, které budou v rámci projektu podpořeny:
  • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a ve věku 55 a více;
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby – osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti nebo pečující o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti;
  • Osoby pečující o malé děti – osoby pečující o osobu mladší 15 let.
Podmínky pro účast v projektu jsou:
  • patřit mezi některou z vyjmenované skupiny osob;
  • být v evidenci ÚP jako uchazeč či zájemce o zaměstnání;
  • v případě osob pečujících o osobu mladší 15 let je možné zahrnout i osoby na rodičovské dovolené, u nichž by bylo možno předpokládat, že by se po ukončení RD staly nezaměstnanými.
  Pokud se chcete dozvědět více nebo se rovnou do projektu přihlásit, kontaktujte odpovědné osoby:
  • Ing. Michaela Fouňová, 602 454 395, founova@jsrlz.cz
  • Bc. Veronika Vicková, 607 012 620, vickova@jsrlz.cz
  Projekty jsou realizovány za podpory Evropské Unie z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.