PRÁCE V KAŽDÉM VĚKU

 • Číslo projektu:                                    CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/00012455
 • Termín realizace projektu:              1.3.2020 – 28.2.2022 – prodlouženo do 30.6.2022
 • Financování:                                       Operační program Zaměstnanost

Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, kteří si díky různým omezením (vysoký věk, zdraví, péče o malé děti) nemohou najít vhodné zaměstnání. Záměrem projektu je skrze osobnostní poradenství a motivační vzdělávací program připravit cílovou skupinu na podmínky trhu práce, zvýšit jejich kompetence, příp. doplnit potřebné kvalifikace s cílem pomoci najít odpovídající zaměstnání na plný úvazek, či jiný druh flexibilní formy zaměstnávání, který bude odpovídat potřebám a podmínkám účastníků.

 

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN

 

 • Osoby ve věku 55–64 let, v evidenci na ÚP déle než 5 měsíců
 • Osoby pečující o osobu mladší 15 let (rodiče)

Při realizaci jednotlivých aktivit jsou zohledněny možnosti účastníků, a to i při hledání vhodného zaměstnání – flexibilní formy zaměstnávání.

 

AKTIVITY PROJEKTU

 Vzdělávání cílových skupin
 •  sebepoznání – silné stránky a jejich využití v praxi
 •  tvorba kvalitního motivačního dopisu a životopisu
 •  příprava na pohovor – umění zaujmout potencionálního zaměstnavatele
 •  orientace na webu a sociálních sítích, zlepšení digitálních a počítačových dovedností
 •  orientace v daňové a finanční problematice
 •  assessment centrum s odborníky
 •  možnost účastnit se veletrhů práce a odborných seminářů
 •  využití poradenství v oblastech práva a základů podnikání
Rekvalifikace
 • seznámíte se se situací na trhu práce, jaké profese jsou nejžádanější
 • získáte bezplatnou rekvalifikaci na základě doporučení a Vašich možností
 • nebo získáte kompetence pro rozjezd vlastního podnikání
Uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr u vybraného zaměstnavatele
 • pracovní smlouva minimálně na 6 měsíců na Hlavní pracovní poměr
 • možnost poskytnutí mzdového příspěvku pro nového zaměstnavatele i na flexibilní formy zaměstnání (zkrácené úvazky, sdílená pracovní místa, homeoffice,…)

PŘÍNOS PROJEKTU

Pro osoby v evidenci na ÚP

Rozšíření dovedností pro lepší vstup na trh práce

 • Získání nové či prohloubení stávající kvalifikace pro snadnější získání zaměstnání
 • Pomoc při hledání vhodného zaměstnavatele s cílem uzavřít pracovní smlouvu na Hlavní pracovní poměr
 • Příspěvek na cestovné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, ubytování při rekvalifikaci
Pro zaměstnavatele
 • Získání odhodlaného člověka, motivovaného pro práci s odpovídající kvalifikací
 • Čerpání mzdového příspěvku po dobu 6 měsíců

KONTAKT

 • Marie Kubáková
 • Mobil: +420 722 965 537
 • E-mail: kubakova@jsrlz.cz

 

Stáhněte si Leták k projektu „Práce v každém věku“, kde najdete všechny potřebné informace na jednom místě vč. kontaktu.

Leták k projektu