Nastartovat dospělost a vstoupit na trh práce si žádá určitou odvahu a motivaci. Žáci a studenti posledních ročníků či semestru na střední a vysoké škole o tom vědí své. Projekt Cesta k práci má za úkol pomoci mladým lidem připravit je na jejich profesní život. „Pravděpodobnost, že dosáhnete v životě úspěchu jen tím, že se spolehnete na štěstí, je menší než 1 ku 1,6 milionu. Spoléhat se na štěstí nefunguje,“ zdůrazňoval trenér a školitel se zaměřením na leadership a manažerské dovednosti Jiří Bréda studentům posledních ročníků jihočeských středních škol. Více než 150 jich přišlo do auly Vysoké školy technické a ekonomické na seminář Inspiruj se úspěšnými, který v rámci projektu Cesta k práci uspořádala Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. Na semináři Inspiruj se úspěšnými vystoupili kromě Jiřího Brédy z Mise Hero, stand-up komik, moderátor a herec Miloš Knor z agentury KOMICI, s.r.o., která se specializuje na stand-up comedy a Ondřej Staněk ze Stanekconsulting.cz, společnosti zabývající se inovacemi ve vzdělávání, prezentačními dovednostmi a prezentováním ve virtuální realitě. „Představením zajímavých osob chceme upoutat pozornost mladých lidí, a aby se začali aktivně snažit ohledně pracovního zařazení po škole,“ uvedla manažerka projektu Cesta k práci Veronika Vicková. Jiří Bréda nechal všech více než stopadesát studentů hodit osmi kostkami, nikdo z přítomných pravděpodobnost 1 ku 1,6 milionu, že hodí všech osm šestek, neporazil. „Na jednom semináři, kde bylo zhruba dvacet lidí, jsem kostky zapomněl, nechal jsem tedy lidi hodit jen pomyslně a pak se ptal na výsledek. Osm lidí si v hlavě vysnilo všech osm šestek. A takhle my si lžeme. Abyste něčeho dosáhli, musíte vynaložit nějaké úsilí,“ zdůraznil studentům Jiří Bréda. „Žáci a studenti, kteří jsou v posledním ročníku či semestru na střední či vysoké škole mají příležitost získat zkušenosti v rámci praktických workshopů přímo v podnicích. Mohou se také setkat se zajímavými osobnostmi, podnikateli či manažery jihočeských firem nebo jim pomůžeme s tím, jak se dobře prezentovat. V neposlední řadě jsme také schopni zprostředkovat praxi a kontakt se zaměstnavateli. I v dnešní době, kdy je sice mezi firmami velký zájem o nové pracovníky, není dobré usnout na vavřínech. Za pár let či dokonce měsíců se situace na trhu práce může změnit a získat si dobrého zaměstnavatele už bude opravdu záležet na kvalitách uchazečů,“ doplnila Veronika Vicková s tím, že vědět, jak na to, bude velkou výhodou do budoucna. Projekt Cesta k práci je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Partnery projektu jsou Vyšší odborná škola, Střední škola a Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí a Úřad práce ČR. Více informací o projektu lze nalézt zde.