Jihočeský pakt zaměstnanosti je strategickou platformou pro partnerskou spolupráci organizací Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory, Úřadu práce v Českých Budějovicích, Českomoravské konfederace odborových svazů, Jihočeské univerzity a Vysoké školy technické a ekonomické uzavřený ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti kraje.

Cíle

Cílem Jihočeského paktu zaměstnanosti je řešení problémů a koordinace postupů na regionální úrovni trhu práce společně s predikcí potřeb a požadavků místních zaměstnavatelů.

Vytyčené cíle Jihočeského paktu zaměstnanosti jsou:

flexibilní fungování a spolupráce všech složek trhu práce v závislosti na jeho požadavcích;

systémová podpora slaďování poptávky a nabídky po pracovní síle;

podpora aktivit vedoucích k cílenější podpoře zahájení samostatné výdělečné činnosti a dalšímu rozvoji existujících subjektů;

využívání proaktivních nástrojů na trhu práce směrem k znevýhodněným cílovým skupinám

Nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti je Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.

Jihočeský pakt zaměstnanosti je iniciátorem realizovaných projektů Cesta k práci a Zpátky do práce 50+.