Projekt FlexiSTART do práce se zaměřuje na zvyšování kompetencí a kvalifikací osob v evidenci na Úřadu práce a pomáhá při hledání vhodného zaměstnavatele s možností poskytnutí mzdového příspěvku.

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN

 • Osoby ve věku 55 – 64 let, v evidenci na ÚP déle než 5 měsíců
 • Osoby pečující o osobu mladší 15 let
 • Osoby pečující o jiné osoby v různých stupních závislosti
Při realizaci jednotlivých aktivit jsou zohledněny možnosti účastníků a to i při hledání vhodného zaměstnání – flexibilní formy zaměstnávání.

AKTIVITY PROJEKTU

Vzdělávání cílových skupin
 •  poznání svých silných stránek uplatnitelné pro zaměstnavatele
 •  vytvoření kvalitního a zajímavého životopisu
 •  oslovení zaměstnavatele a umění zaujmout při pohovoru
 •  orientace na sociálních sítích a zlepšení digitálních dovedností
 •  assessment centrum s odborníky
 •  možnost účastnit se zajímavých seminářů
 •  využití poradenství v oblastech práva či financí
Rekvalifikace
 • zjistíte, jaké profese jsou na trhu práce požadovány
 • získáte bezplatnou rekvalifikaci na základě doporučení a Vašich možností
 • nebo získáte kompetence pro rozjezd vlastního podnikání
Uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr u vybraného zaměstnavatele:
 •  pracovní smlouva minimálně na 6 měsíců na HPP
 •  možnost poskytnutí mzdového příspěvku pro nového zaměstnavatele i na flexibilní formy zaměstnání (zkrácené úvazky, sdílená pracovní místa, homeoffice,…)

PŘÍNOS PROJEKTU

Pro osoby v evidenci na ÚP Rozšíření dovedností pro lepší vstup na trh pracovní trh
 • Získání nové či prohloubení stávající kvalifikace pro snadnější získání zaměstnání
 • Pomoc při hledání vhodného zaměstnavatele s clem uzavřít pracovní smlouvu na Hlavní pracovní poměr
 • Příspěvek na cestovné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, ubytování při rekvalifikaci
Pro zaměstnavatele:
 • Získání odhodlaného člověka, motivovaného pro práci s odpovídající kvalifikací
 • Čerpání mzdového příspěvku po dobu 6 měsíců
 
 • Číslo projektu:                                    CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009723
 • Termín realizace projektu:                1.1.2019 – 31.12.2020
 • Partner projektu:                                Úřad práce ČR – krajská pobočka České Budějovice
 • Financování:                                        Operační program Zaměstnanost
 

Kontakt

 • Bc. Veronika Vicková
 • Mobil: +420 607 012 620
 • E-mail: vickova@jsrlz.cz