Aktiv55plus

 • Číslo projektu:                                    CZ.03.01.01/00/22_019/0000685
 • Termín realizace projektu:              1.5.2023 – 30.4.2025
 • Financování:                                       Operační program Zaměstnanost plus
Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob  ve věku 55plus, kteří jsou v evidenci úřadu práce minimálně 5 měsíců. Záměrem projektu je skrze osobnostní poradenství a motivační vzdělávací program připravit cílovou skupinu na podmínky trhu práce, zvýšit jejich kompetence, příp. doplnit potřebné kvalifikace s cílem pomoci najít odpovídající zaměstnání na plný úvazek, či jiný druh flexibilní formy zaměstnávání, který bude odpovídat potřebám a podmínkám účastníků.  

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN

 
 • Osoby ve věku 55 a více let, v evidenci na ÚP déle než 5 měsíců
Při realizaci jednotlivých aktivit jsou zohledněny možnosti účastníků, a to i při hledání vhodného zaměstnání – flexibilní formy zaměstnávání.  

AKTIVITY PROJEKTU

 Vzdělávání cílových skupin
 •  sebepoznání – silné stránky a jejich využití v praxi
 •  tvorba kvalitního motivačního dopisu a životopisu
 •  příprava na pohovor – umění zaujmout potencionálního zaměstnavatele
 •  orientace na webu a sociálních sítích, zlepšení digitálních a počítačových dovedností
 •  orientace v daňové a finanční problematice
 •  assessment centrum s odborníky
Rekvalifikace
 • seznámíte se se situací na trhu práce, jaké profese jsou nejžádanější
 • získáte bezplatnou rekvalifikaci na základě doporučení a Vašich možností
Uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr u vybraného zaměstnavatele
 • pracovní smlouva až na 6 měsíců na Hlavní pracovní poměr
 • možnost poskytnutí mzdového příspěvku pro nového zaměstnavatele i na flexibilní formy zaměstnání (zkrácené úvazky, sdílená pracovní místa, homeoffice,…)

PŘÍNOS PROJEKTU

Pro osoby v evidenci na ÚP
Rozšíření dovedností pro lepší vstup na trh práce
 • Získání nové či prohloubení stávající kvalifikace pro snadnější získání zaměstnání
 • Pomoc při hledání vhodného zaměstnavatele s cílem uzavřít pracovní smlouvu na Hlavní pracovní poměr
Pro zaměstnavatele
 • Získání odhodlaného člověka, motivovaného pro práci s odpovídající kvalifikací
 • Čerpání mzdového příspěvku po dobu až 6 měsíců

KONTAKT

 • Marie Kubáková
 • Mobil: +420 722 965 537
 • E-mail: kubakova@jsrlz.cz
 

Stáhněte si Leták k projektu „Aktiv55plus“, kde najdete všechny potřebné informace na jednom místě vč. kontaktu.

Leták k projektu