FlexiSTART do práce

Projekt FlexiSTART do práce je komplexní poradensko – motivačně – vzdělávací program, který je zaměřený na pomoc osobám znevýhodněným na trhu práce v Jihočeském kraji:

Rodičům, pečujících o malé děti

Osobám ve věku 55 – 64 let, které jsou dlouhodobě v evidenci na ÚP

Osobám pečujícím o jiné závislé osoby

 

Cílem projektu je minimalizovat překážky, které brání účastníkům při návratu na trh práce.