Jihočeský pakt zaměstnanosti

Jihočeský pakt zaměstnanosti je strategickou platformou pro partnerskou spolupráci organizací Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory, Úřadu práce v Českých Budějovicích, Českomoravské konfederace odborových svazů, Jihočeské univerzity a Vysoké školy technické a ekonomické uzavřený ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti kraje.